บางจากฯ คว้ารางวัลระดับโลก 


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลระดับโลก CFI.co Award 2021 (Capital Finance International) สาขา Best Sustainable Innovation Strategy (Thailand)  ในนามบริษัทฯ จากการเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าที่นำนวัตกรรมสีเขียวมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีความหลากหลายและสมดุลเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยรางวัล CFI.co Awards เป็นผลจากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการและบรรณาธิการนิตยสาร CFI.co สื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและการเงินในสหราชอาณาจักร

 

 

Comment : บางจากฯ คว้ารางวัลระดับโลก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ