ก.พลังงานกระตุ้นเอกชนลงทุนไฟฟ้าปลายปี2558

21/05/2015 | 1646 | Tags : News cate_sub_2_1

ก.พลังงานกระตุ้นเอกชนลงทุนไฟฟ้าปลายปี2558


             นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า   กระทรวงพลังงานเตรียมผลักดันนโยบายด้านพลังงานทดแทนที่ชัดเจนแล้ว ให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบเพื่อวางแผนการลงทุนในไทยโดยเร็วภายในปลายปี 2558 นี้ โดยยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทดแทน จากเดิมมีการสนับสนุนพลังงานทดแทนจากระบบ "เงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า หรือ แอดเดอร์" มาเป็นระบบ "ให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง หรือ ฟีทอินทารีฟ" รวมถึงการเปลี่ยนระบบการซื้อขายไฟฟ้าจากเดิมที่ใครยื่นขายไฟฟ้าก่อนจะได้รับการตอบรับก่อน มาเป็น การกำหนดพื้นที่(โซนนิ่ง)ให้พอเหมาะกับระบบสายส่งไฟฟ้า  

            นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมมาใช้ระบบ "การประมูลฟีทอินทารีฟสำหรับพลังงานทดแทน" ให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมมาประมูล โดยจะใช้การประมูลกับโรงไฟฟ้าจากชีวภาพ ชีวมวล และลม ส่วนโรงไฟฟ้ากลุ่มจะ และน้ำ เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าพิเศษที่มีข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ประเทศ ดังนั้นกลุ่มนี้จะไม่ใช้การประมูลแต่จะดูความเหมาะสมเป็นหลัก รวมถึงการเตรียมความพร้อมเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้กระทรวงพลังงานคาดการณ์ว่าจะมีความชัดเจนในรายละเอียดทั้งหมดภายในเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2558 นี้

            ทั้งนี้กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)หรือ เรกูเลเตอร์ และ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกหรือ กฟผ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ) เพื่อหาแนวทางเพื่อผลักดันพลังงานทดแทนดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนภายในเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2558 นี้ และจะนำนโยบายดังกล่าวไปชี้แจงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานพลังงานทดแทนอาเซียน 2015 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3-6 มิ.ย. 2558 นี้

            นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า การที่ภาครัฐสนับสนุนพลังงานทดแทนอย่างชัดเจนนี้ เชื่อว่าจะทำให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์กว่า 1,000 เมกะวัตต์ในปลายปี 2558 นี้ และจะทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 60,000 ล้านบาท 

            นอกจากนี้ในปี 2559 คาดว่าจะเป็นยุคทองของการลงทุนพลังงานทดแทน เนื่องจากรัฐบาลได้เคลียร์สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ค้างอยู่ได้เกือบหมด ทำให้เกิดการลงทุนอีกมาก รวมถึงโรงไฟฟ้าขยะที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นจุดที่ทำให้การลงทุนโรงไฟฟ้าได้กว่า 2,000 เมกะวัตต์ และยังมีโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกมากที่ยังรอการเปิดรับซื้อไฟฟ้าอีกด้วย และจะทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจพลังงานทดแทนอีกมากในปี 2558 ต่อไป 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ยูบีเอ็มได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานจัดงานพลังงานทดแทนอาเซียน หรือ "Renewable Energy Asia 2015"  ที่ไบเทคบางนา โดยเป็นกิจกรรมที่จัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมชมงานกว่า 2 หมื่นคน จาก 35 ประเทศทั่วโลก โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 มิ.ย. 2558 ที่ไบเทค บางนา

--------------------------------


Comment : ก.พลังงานกระตุ้นเอกชนลงทุนไฟฟ้าปลายปี2558
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ