GPSC ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด-19 

 

                นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ พร้อมพนักงาน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศและเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีมูลค่ารวม 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย โดยมี พญ.จัญจุรี อัศวุตมางกุร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี

Comment : GPSC ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด-19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ