เชลล์ผลักดันเส้นทางสายใหม่ของการศึกษา

23/05/2015 | 1924 | Tags : Event cate_sub_3_1

เชลล์ผลักดันเส้นทางสายใหม่ของการศึกษานายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนาในการริเริ่มครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพที่เน้นการบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพทั้งการเกษตรกรรมและความรู้ทางธุรกิจ สำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาส ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในโรงเรียนศรีสังวาลย์ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์  ประธานสภาปฎิรูปแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานใน
.........................
Comment : เชลล์ผลักดันเส้นทางสายใหม่ของการศึกษา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ