บ้านปู เพาเวอร์ ขยายพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าอย่างสมดุล 

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ผลการดำเนินงานของ BPP ในภาพรวมของไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นไปตามความคาดหมาย ตอกย้ำการเดินตามกลยุทธ์ Greener & Smarter และทิศทางการลงทุนที่มุ่งขยายพอร์ตพลังงานที่สมดุลและยั่งยืน บริษัทฯ สามารถรักษาเสถียรภาพในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง และดำเนินมาตรการลดต้นทุนในทุกส่วนของการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19สำหรับในจีน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่เรามีอยู่ 3 แห่งก็รับผลบวกจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ความต้องการไอน้ำของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น แม้ต้นทุนถ่านหินจะปรับระดับสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ก็มีมาตรการในการบริหารจัดการต้นทุนผ่านระบบการจัดหาถ่านหินแบบรวมศูนย์เพื่อความสามารถในการต่อรองราคา

รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการขยายการเติบโตด้วยเมกะวัตต์ที่มีคุณภาพ การเพิ่มโรงไฟฟ้านาโกโซในญี่ปุ่นเข้ามาในพอร์ตก็ตอบโจทย์การลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศที่มีศักยภาพ ที่ใช้เทคโนโลยี HELE ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 ในเวียดนาม กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 3/2564 ปัจจุบันก่อสร้างคืบหน้าไปถึงร้อยละ 57 ตามด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคนเซนนุมะ (Kesennuma) และชิราคาวะ (Shirakawa) ในญี่ปุ่น กำลังผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณร้อยละ 60 และคาดว่าจะ COD ในไตรมาส 4/2564 

ขณะที่โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ในจีน กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 396 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการทดสอบความพร้อมเพื่อเตรียมการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ และมีการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าเทคโนโลยี Ultra High Voltage ไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในจีนเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นมณฑลหูเป่ย มณฑลซานซี มณฑลเหอเป่ย มณฑลปักกิ่ง มณฑลเทียนจิน และมณฑลซานตง"

ในไตรมาส 1/2564 บ้านปู เพาเวอร์ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 1,228 ล้านบาท มีรายได้รวมจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในจีนจำนวน 1,812 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าจำนวน 867 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าเอชพีซี และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity: Net D/E) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ 0.06 เท่า

"อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนที่ 0.06 เท่า อยู่ในระดับตํ่า แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ BPP ในการเติบโตและความพร้อมสำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต จากกำลังผลิตปัจจุบันรวม 2,929  เมกะวัตต์เทียบเท่า เราพร้อมเดินหน้าสู่เป้า 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า ในปี 2568 ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ และพนักงานในทุกประเทศสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถี New Normal ได้ พร้อมที่จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าในบริบทที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และสร้างการเติบโตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน" นายกิรณ กล่าว

 


Comment : บ้านปู เพาเวอร์ ขยายพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าอย่างสมดุล
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ