กลุ่มบางจากฯ สนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเคลื่อนที่ 

        นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเคลื่อนที่ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุรเชษฐ ไชยอุปละ รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยคันดังกล่าว นับเป็นนวัตกรรมล่าสุดและเป็นคันแรกในประเทศไทยที่สามารถตรวจผลได้ครั้งละ 3 เคส ออกแบบโดยศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT FOR COVID-19 ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (Research and Creative Design Center: RCDC) สจล. ร่วมกับ หมอแล็บแพนด้า ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเชิงรุก ซึ่งหลังจากการรับมอบแล้ว ได้ส่งต่อไปปฏิบัติภารกิจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยทันที เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์วิกฤติในขณะนี้

นอกจากนี้ บางจากฯ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เครือโรงพยาบาลบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท เตรียมจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกโรงพยาบาล เพื่อให้บริการวัคซีนแก่ประชาชน ตามแผนการฉีดวัคซีนของประเทศในระยะที่ 2 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64

 

 

Comment : กลุ่มบางจากฯ สนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเคลื่อนที่