คุรุจิต ชี้สำรองก๊าซฯไทยลดอีกเหลือใช้แค่6ปีครึ่ง คุรุจิต ชี้สำรองก๊าซฯไทยลดอีกเหลือใช้แค่6ปีครึ่ง


นายคุรุจิต นาครทรรพ รักษาการปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ยอมรับว่าขณะนี้ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในไทยที่พิสูจน์แล้วนั้นมีปริมาณลดลงจากเดิมที่เหลือใช้ 7 ปี ขณะนี้เหลือใช้อีกแค่ 6 ปีครึ่งเท่านั้น ซึ่งลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเมื่อ 33 ปีก่อนยังมีปริมาณสำรองเหลือใช้ถึง 12 ปี ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงจำเป็นต้องเร่งเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 แม้ทราบว่าจะไม่สามารถพบแหล่งก๊าซฯ ได้ง่าย แต่จำเป็นต้องเปิดสำรวจเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองในประเทศให้มากขึ้น รองรับความมั่นคงก๊าซฯในอนาคต

สำหรับการปรับแก้กฎหมายพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่21 นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนส่งกลับมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้การออกประกาศเชิญชวนเปิดสัมปทานรอบที่21ที่เดิมทีคาดว่าจะนำกลับมาออกประกาศได้อีกครั้งภายในเดือนมิ.ย.2558 นี้ ต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าขั้นตอนการปรับปรุงกฎหมายจะแล้วเสร็จ ซึ่งเบื้องต้นกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่จะเปิดกว้างทั้งรูปแบบประมูลและแบ่งปันผลผลิต(พีเอสซี)เข้าไปเป็นทางเลือก

ทั้งนี้กระทรวงพลังงาน ยังย้ำถึงความสำคัญในการพิจาณาต่ออายุสัมปทานผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 2 แหล่งที่จะหมดอายุลงภายในปี 2565-2566เพราะหากไม่เร่งดำเนินการจะทำให้กำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยหายไป 2,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นกำลังผลิต 76%ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าในอนาคตเพิ่มขึ้น 85 สตางค์ต่อหน่วยภายในปี 2565 ขณะที่ไทยมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

ดังนั้น กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะกรรมการปิโตรเลียม จะต้องศึกษารูปแบบการให้สัมปทานการผลิตก๊าซฯในแหล่งเดิมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณารูปแบบการให้สัมปทานที่เหมาะสมกับประเทศไทย ที่ต้องคำนึงระหว่างรายได้ของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นแต่จะต้องไม่กระทบกับราคาการผลิตก๊าซฯในอนาคต เพราะต้นทุนการผลิตได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และที่สำคัญการเปิดสัมปทานรอบใหม่นี้ จะเปิดกว้างให้นำระบบแบ่งปันผลผลิตมาใช้ได้ แต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของภาครัฐที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม

โดยปัจจุบันความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็นก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศ 78% ก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์ 19% และก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) 3% ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศมาจากแหล่งก๊าซฯในอ่าวไทย 76% หรือกำลังผลิตที่ 2,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

-------------------------


Comment : คุรุจิต ชี้สำรองก๊าซฯไทยลดอีกเหลือใช้แค่6ปีครึ่ง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ