GPSC ส่งมอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อให้ก.สาธารณสุข 

คุณจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วย คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.ร่วมกันมอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) จำนวน 6,000 ตัว มูลค่ารวม 90,000 บาท ให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี           

Comment : GPSC ส่งมอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อให้ก.สาธารณสุข
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ