ก.พลังงานชี้ธุรกิจแท่นปิโตรเลียมสั่งปลดคนงานไทย

25/05/2015 | 2133 | Tags : News cate_sub_2_1

ก.พลังงานชี้ธุรกิจแท่นปิโตรเลียมสั่งปลดคนงานไทย

? ? ? นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทประกอบแท่นผลิตปิโตรเลียมหลายบริษัทได้สั่งปลดแรงงานจำนวนมากแล้ว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่ลดต่ำ ทำให้ภาคเอกชนไม่ต้องการผลิตปิโตรเลียมในช่วงนี้ เนื่องจากไม่คุ้มค่าการลงทุน ?ประกอบกับปัญหาการเปิดสำรวจแหล่งผลิตปิโตรเลียมใหม่ของไทยยังไม่สามารถเปิดให้เอกชนเช้ามาดำเนินการได้ ส่งผลให้บริษัทเอกชนเสียโอกาสการลงทุนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น?
? ? ? นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังบริษัทที่ดำเนินการสำรวจปิโตรเลียมแบบคลื่นวัดการสั่นสะเทือน ซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่มีงานเข้ามา ซึ่งคนงานส่วนใหญ่ในธุรกิจผลิตปิโตรเลียมจะเป็นคนไทย เพราะนโยบายกรรมการปิโตรเลียมต้องการให้เกิดการจ้างงานคนไทยก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันดับแรกจึงเป็นแรงงานไทยที่ทำงานด้านปิโตรเลียมดังกล่าว
? ? ? "การชะลอเปิดสำรวจปิโตรเลียมของรัฐบาลครั้งนี้ เป็นจังหวะเดียวกับที่ราคาน้ำมันโลกลดต่ำ ส่งผลให้การลงทุนสำรวจปิโตเลียมชะงักลงไป และเริ่มเกิดการปลดแรงงานไทยออกมาระยะหนึ่งแล้ว และมีการปลดคนงานออกอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินว่าปลดแรงงานไประดับใดแล้ว"นางพวงทิพย์ กล่าว
? ? ? นางพวงทิพย์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดจากการชะลอเปิดสำรวจปิโตรเลียมรอบใหม่และราคาน้ำมันที่ลดลง ยังมีผลกระทบต่อการเก็บค่าภาคหลวงจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศด้วย โดยคาดว่ากรมฯจะเก็บค่าภาคหลวงในปี 2558 ได้ต่ำกว่า 1.8 แสนล้านบาท หรือ ต่ำกว่าปี 2557 ที่จัดเก็บได้ 1.8-1.9 แสนล้านบาท ขณะที่ย้อนกลับไปปี 2556 สามารถเก็บค่าภาคหลวงได้ถึง 2 แสนล้านบาท ซึ่งคงเป็นไปได้ยากแล้วที่ไทยจะเก็บค่าภาคหลวงได้เท่ากับปี 2556 หากสถานการณ์ความเห็นในสังคมเรื่องการเปิดสำรวจปิโตรเลียมยังรุนแรงเช่นนี้ต่อไป?
? ? ? สำหรับในปี 2558 นี้ประเมินว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ขยับจาก 40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาเป็น 60 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล จะทรงตัวระดับนี้ไปจนถึงสิ้นปี 2558 และยังไม่เห็นท่าทีว่าน้ำมันจะกลับมาถึง 90-100 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ได้ในระยะอันใกล้ด้วย?
? ? ? อย่างไรก็ตามเห็นว่าการชะลอเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่นี้ นอกจากจะทำให้เสียโอกาสในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สำรวจและผลิตปิโตรเลียมแล้ว ยังเกิดผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศและเพิ่มความเสี่ยงด้านพลังงานอีกด้วย เนื่องจากหากสามารถเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้ในวันนี้ จะสามารถผลิตและนำมาใช้ได้จริงในอีก 6-7 ปีข้างหน้า ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณก๊าซฯ ที่พิจสูจน์แล้วว่ามีแน่นอนจะหมดลงได้ใน 6-7 ปีข้างหน้า ?หากไม่สำรวจและผลิตก๊าซฯ ที่มีสำรองอยู่ออกมาใช้จะทำให้ไทยเกิดปัญหาขาดแคลนก๊าซฯขึ้น และต้องนำก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี)จากต่างประเทศมาใช้แทน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน?
? ? ? ทั้งนี้ไทยสร้างคลังเก็บแอลเอ็นจีเพื่อจะนำเข้า 10 ล้านตัน เพราะตามแผนการใช้พลังงานพบว่าในอีก 21 ปีข้างหน้าหรือในปี 2579 จะเกิดการใช้ก๊าซฯถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากปัจจุบันใช้อยู่ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งไทยผลิตได้เองเพียง 3,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ที่เหนือนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากเมียนมาร์ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การใช้ก๊าซฯเกิดประสิทธิภาพและเพียงพอในอนาคต กระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนก๊าซฯขึ้นทั้งระบบและเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกลางเดือนมิ.ย.2558 ต่อไป
...............................


Comment : ก.พลังงานชี้ธุรกิจแท่นปิโตรเลียมสั่งปลดคนงานไทย