PEA เชิญชวนนิสิตเสนอบทความวิชาการพัฒนาระบบจำหน่าย

25/05/2015 | 1138 | Tags : Energy Update cate_sub_4_1

PEA เชิญชวนนิสิตเสนอบทความวิชาการพัฒนาระบบจำหน่าย


           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ 11 สถาบัน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบจำหน่ายของประเทศ โดยการจัดการประชุมวิชาการ PEA ปี 2558 (PEACON2015) ในหัวข้อ "เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าในอนาคต" จะเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบจำหน่ายได้ในอนาคตต่อไป  ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://peacon2015.pea.co.th/
..............................
Comment : PEA เชิญชวนนิสิตเสนอบทความวิชาการพัฒนาระบบจำหน่าย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ