GPSC มอบเสื้อกาวน์ป้องกันเชื้อโรค 2,250 ชุด ให้ รพ. บางละมุง 

นายวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. มอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) จำนวน 2,250 ชุด มูลค่า 33,750 บาท ให้กับศูนย์คัดกรองโควิด โรงพยาบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

Comment : GPSC มอบเสื้อกาวน์ป้องกันเชื้อโรค 2,250 ชุด ให้ รพ. บางละมุง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ