GPSC ส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 500 ชิ้น ให้แก่รพ.บุษราคัม 

นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 500 ชิ้น มูลค่า 500,000 บาท ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยโควิด-19 และประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

Comment : GPSC ส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 500 ชิ้น ให้แก่รพ.บุษราคัม