โออาร์-บางจากปรับราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้น 15-50 สตางค์ต่อลิตร 


PTT Station และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.50 บาท ต่อลิตร มีผล 11 มิ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 35.66, GSH95 = 28.25, E20 = 26.74, GSH91 = 27.98, E85 = 22.14, HSD- B7= 28.59, HSD-B10 = 25.59, HSD-B20 = 25.34,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 33.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : โออาร์-บางจากปรับราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้น 15-50 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ