GC สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ 


GC ร่วมสนับสนุนชุดคลุมปฏิบัติการ Coverall และชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในการลงพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ให้เป็นพื้นที่แรกของประเทศไทยที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทั้งเกาะแบบ 100% และยังเป็นที่แรกที่ใช้สถานที่ฉีดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยความร่วมมือของโรงพยาบาลระยอง และทุกภาคส่วน  โดยมีนายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้รับมอบ และเป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะเสม็ด จำนวน 1,800 ราย นอกจากนี้ GC ยังได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และสนับสนุนเสื้อ Upcycling สำหรับ อสม. บ้านเพ และ อสม. เกาะเสม็ด ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อีกด้วย

GC ยังคงสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เสียสละด่านหน้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ภายใต้ โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนขอรับชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ฟรี!! ได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/iQSFp1GypMQeF7R46 เท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Comment : GC สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ