ผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯเสนอตัวลงทุนระบบสายส่งเชื่อมเพื่อนบ้าน

28/05/2015 | 1505 | Tags : News cate_sub_2_1

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯเสนอตัวลงทุนระบบสายส่งเชื่อมเพื่อนบ้าน 

 

        นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าไปลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้าให้กับรัฐบาล เพื่อเชื่อมระบบเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าใช้ โดยเฉพาะพม่า และกัมพูชา ทั้งนี้ หากกระทรวงพลังงานของไทยและรัฐบาลพม่าให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการลงทุนประมาณ2ปี  โดยแผนการลงทุนสายส่งดังกล่าวจะเป็นการนำร่องที่จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านสายส่งในภูมิภาคอาเซียน หรือASEAN GRID ที่เป็นรูปธรรม 

            นายพงษ์ดิษฐ กล่าวว่า ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่  หรือ พีดีพี2015 ที่จะใช้ตั้งแต่ปี2558-2579 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) นั้นจะเห็นว่าปริมาณสำรองไฟฟ้าอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก และเป็นภาระต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชน ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ขาดแคลนไฟฟ้าใช้  โดยพม่า ที่ขาดอยู่กว่า2,000 เมกะวัตต์ ดังนั้น ทำไมรัฐบาลจึงไม่มีการเจรจาที่จะส่งขายไฟฟ้าให้กับพม่า ในลักษณะความร่วมมือที่เป็นรัฐต่อรัฐ  ซึ่งหากรัฐบาลไทยไม่ลงทุนเอง ทางบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ก็มีสภาพคล่องที่พร้อมจะลงทุนให้ โดยคิดค่าสายส่งตามผลตอบแทนการลงทุนที่รัฐกำหนด 

 

          "ถ้ามองดูในภาพรวมจะเห็นว่าไฟฟ้าประเทศหนึ่งมีล้นความต้องการ ในขณะที่อีกประเทศขาดแคลน ทำไมจึงไม่เจรจาที่จะส่งขายไฟฟ้าไปให้กัน ที่จะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย และในระยะยาวหากระบบสายส่งสามารถที่จะเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายเดียวกันได้ ในอนาคตการส่งไฟฟ้าข้ามประเทศ ในลักษณะที่เรียกว่าอาเซียนกริด ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรมเร็วขึ้น "นายพงษ์ดิษฐ กล่าว 

 

         ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปริมาณสำรองไฟฟ้าตามแผนพีดีพี2015 นั้น ถือว่าสูงกว่าเกรฑ์มาตรฐานที่กำหนดคือประมาณ15% โดยในช่วงปี2559  ปริมาณสำรองไฟฟ้า จะอยู่ที่ 35.2% และขึ้นไปสูงสุดในปี 2567 ที่อยู่ที่ประมาณ39%    ก่อนที่จะลดลงมาในระดับ20.5% ในปี2571  ซึ่งสาเหตุที่ปริมาณสำรองอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเนื่องจากคค่าGDPที่เปลี่ยนไปจากแผนเดิมที่เคยวางไว้ ในพีดีพี ฉบับก่อนหน้านี้ คือ จาก 4.49% เหลือ 3.94%  รวมทั้งการนำแผนอนุรักษ์พลังงานมาใช้ทั้ง100% จากแผนเดิมที่นำมาใช้เพียง 20% เท่านั้น ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงไปจากแผนเดิมประมาณ 10,000 เมกะวัตต์  อย่างไรก็ตามปริมาณสำรองจะลดลงใน10ปีหลังของแผนมาอยู่ในระดับปกติตามเกณฑ์ ที่กำหนด  ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมตลอดทั้งแผนไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นไปมากนัก

 

       ก่อนหน้านี้ กระทรวงพลังงานพยายามที่จะแก้ปัญหาสำรองไฟฟ้าที่อยู่ในระดับสูง โดยขอเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือไอพีพี โดยเฉพาะกับกลุ่มกัลฟ์ ที่มีกำลังการผลิตรวม 5,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2564,2565,2566,2567 ปีละ1,250 เมกะวัตต์  ซึ่งเป็นปีที่สำรองไฟฟ้าสูงเกินกว่า30%  ให้เลื่อนโครงการออกไป  แต่ทางภาคเอกชน ขอให้รัฐจ่ายชดเชยในรูปของอัตราค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้การเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จ

..................

Comment : ผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯเสนอตัวลงทุนระบบสายส่งเชื่อมเพื่อนบ้าน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ