ปตท.ปรับแผนการลงทุนปี 2564 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กล่าวว่า คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2564ได้ทบทวนแผนการลงทุน ของ ปตท. และบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นร้อยละ100และอนุมัติ ให้ปรับแผนการลงทุนสําหรับปี2564 จาก 52,931 ล้านบาท เป็น 67,504 ล้านบาท

ทั้งนี้ การทบทวนแผนการลงทุนข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี และวิศวกรรมโดยหลักจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าที่ผ่านมาและการปรับแผนลงทุนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ขณะที่การลงทุนโครงการอื่นๆ ยังคงดําเนินการตามแผนการลง ทุนเดิม เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโครงการท่อส่งก๊าซ /...ธรรมชาติ -2- ธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 รวมถึงการลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 อาทิ การขยายขีดความสามารถของสถานี รับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) แห่งที่ 2 (หนองแฟบ) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 รวมถึงโครงการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรและการลงทุนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life science : ธุรกิจยา Nutrition และอุปกรณ์การแพทย์)

Comment : ปตท.ปรับแผนการลงทุนปี 2564
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ