เชลล์ ขอบคุณลูกค้าร่วมบริจาค 9 ล้านบาท

28/05/2015 | 866 | Tags : Event cate_sub_3_1

เชลล์ ขอบคุณลูกค้าร่วมบริจาค ล้านบาท 

 

 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอบคุณลูกค้าที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "วันเชลล์เติมสุข" คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค  1 บาท ด้วยการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดก็ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เชลล์บริจาคให้โรงเรียนมีชัยพัฒนานำไปเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวได้สูงถึง 9 ล้านบาท  

 

นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ กล่าวว่า "ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเชลล์ ร่วมกันเดินทางไปที่สถานีบริการเชลล์ทั่วกรุงเทพ เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยน แปลงอย่างแตกต่างให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในด้านการศึกษา"

 

"จุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจของเราคือการช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้อื่น เชลล์เห็นว่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพนี้ ได้นำการศึกษาขั้นพื้นฐานมาบูรณาการเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพทั้งการเกษตรสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยในขณะนี้ที่พบว่า ร้อยละ 30 ของเด็กไทยที่เรียนจบแล้วได้รับการจ้างงาน ในขณะที่อีกร้อยละ 70 จะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง การสร้างความพร้อมให้เด็กนักเรียนในชุมชนมีทั้งความรู้รวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยตัวเองหลังจบการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญ"

 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จะบริจาคเงินจำนวน 9 ล้านบาท ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนานำไปดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ชนบททั้งหมด 4 แห่งได้แก่ 

 

1.      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์  

2.      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

3.      โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น

4.      โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารระดับสูงของเชลล์ให้การต้อนรับและขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนกิจกรรม"วันเชลล์เติมสุข"  คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค  1 บาท ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนานำไปเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

 

ในภาพจากซ้าย

?       มร. เดวิด บันช์  รองประธานฝ่ายการตลาดค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์

?       นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์

?       มร. แกรนท์ แมคเกรเกอร์ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

 

นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนกิจกรรม"วันเชลล์เติมสุข"  คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค  1 บาท ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา นำไปเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

 

มร. แกรนท์ แมคเกรเกอร์ กรรมการ บริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนกิจกรรม"วันเชลล์เติมสุข"  คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค  1 บาท ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา นำไปเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

 

 

มร. เดวิด บันช์  รองประธานฝ่ายการตลาดค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนกิจกรรม "วันเชลล์เติมสุข"  คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค  1 บาท ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา นำไปเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

 


Comment : เชลล์ ขอบคุณลูกค้าร่วมบริจาค 9 ล้านบาท