ราช กรุ๊ปซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 2,045 เมกะวัตต์ในอินโดนีเซีย 

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอเปอร์เรชั่น จำกัด หรือ RHIS บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังผลิต 2,045 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Paiton Power Generation Complex ซึ่งมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย หรือ PT Perusahaan Negara (PLN) คงเหลืออีก 21 ปี

การลงทุนดังกล่าวจะทำให้ RHIS เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 45.515 ในกิจการโรงไฟฟ้า และร้อยละ 65 ในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทในการขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่อไปในอนาคต คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2565

Comment : ราช กรุ๊ปซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 2,045 เมกะวัตต์ในอินโดนีเซีย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ