บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ พัฒนาความพร้อมโรงไฟฟ้า 

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM กล่าวว่า บี.กริมลงนามสัญญาความร่วมมือกับซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 10 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมทั่วประเทศไทย รวมกำลังการผลิตติดตั้งเดิมทั้งหมด 1,294 เมกะวัตต์ เพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีสมรรถนะความพร้อม และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายที่จะทำให้กำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 44 เมกะวัตต์ และประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเพิ่มสูงสุดที่ 55% เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่มีคุณภาพ เสถียรภาพสูงให้กับภาคอุตสาหกรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

นายธอร์บยอร์น ฟอร์ส รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ อินดัสเทรียล แอปพลิเคชัน ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ กล่าวว่า ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ มีความยินดีมากที่จะได้ยกระดับความร่วมมือกับบี.กริม  เพื่อที่จะเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ทั้งในเรื่องความพร้อมในการจัดจำหน่าย (Availability) และประสิทธิภาพ (Efficiency) แล้ว ยังจะมีการนำระบบดิจิทัล (Digitalization) มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารการผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงการซ่อมบำรุงเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและต้นทุนการผลิตให้กับบี.กริม เพาเวอร์ และยังมีความร่วมมือเพื่อพัฒนาเรื่องอื่นๆ อย่างต่อเนื่องอีกในอนาคต 

Comment : บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ พัฒนาความพร้อมโรงไฟฟ้า