ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-50 สตางค์ต่อลิตร 

PTT Station และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.20 บาท ต่อลิตร มีผล 24 มิ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้

ULG = 36.16, GSH95 = 28.75, E20 = 27.24, GSH91 = 28.48, E85 = 22.44, HSD- B7= 28.79, HSD-B10 = 25.79, HSD-B20 = 25.54,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 33.56 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-50 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ