กลุ่ม บี.กริม ได้รับความเห็นชอบปริมาณนำเข้า LNG เป็น 1.2 ล้านตัน 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งให้ทราบว่า บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100) ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ(LNG Shipper) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 650,000 ตันต่อปี เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าที่จะหมดอายุสัญญาลง 5 โครงการ ของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ในปี2565 นั้น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. ในการเพิ่มปริมาณ การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อีกจำนวนไม่เกิน 550,000 ตันต่อปี และเห็นชอบให้เพิ่มรายชื่อลูกค้าเพื่อจัด จำหน่ายเพิ่มเติมให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ อีกจำนวน 13 ราย ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้า LNG ในแต่ละปีของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เพิ่มขึ้นเป็น 1,200,000 ตันต่อปี

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำเข้า LNG ภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดที่จะจำหน่าย LNG ให้กับโครงการโรงไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (SPP) และยังจะช่วยเอื้อประโยชน์ในด้านการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 65-70 ของต้นทุน ในการขายและให้บริการของ บี.กริม เพาเวอร์

Comment : กลุ่ม บี.กริม ได้รับความเห็นชอบปริมาณนำเข้า LNG เป็น 1.2 ล้านตัน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ