ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันชนิดขึ้น 20-40 สตางค์ต่อลิตร 

พีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.30 บาท ต่อลิตร มีผล 3 ก.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้

ULG = 36.86, GSH95 = 29.45, E20 = 27.94, GSH91 = 29.18, E85 = 22.79, HSD- B7= 29.29, HSD-B10 = 26.29, HSD-B20 = 26.04,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.06 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันชนิดขึ้น 20-40 สตางค์ต่อลิตร