ส.กทอ.แจงประเด็น จนท.มีความเสี่ยงสูงเข้ามาทำงานในสถานที่ 


นายเพทาย  หมุดธรรม  รักษาการผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือ ส.กทอ  เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏมีการนำเสนอข่าวในรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งว่า มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานเรียกเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้ามาทำงานนั้น  ส.กทอ.ในฐานะหน่วยงานที่มีลักษณะการอ้างถึงในข่าวดังกล่าว ขอเรียนชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และหน่วยงานไม่ได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้ามาปฏิบัติงานตามที่สื่อนำเสนอ

                " ส.กทอ. ซึ่งมีสถานที่ทำงานเป็นอาคารเช่าอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต มีจำนวนพนักงานรวม 103 คน โดยในวันศุกร์ที่ 9 ก.ค.64 พบว่ามีพนักงานขับรถติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน หลังจากนั้นได้คัดแยกผู้ใกล้ชิดเบื้องต้น จำนวน 23 คนให้อยู่ในมาตรการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน ที่พักอาศัยทันทีส่วนพนักงานที่เหลือให้ work from home ทั้งหมด (มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 12 - 23 ก.ค. 64) พร้อมกับฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ทำงานเรียบร้อยแล้ว"  

                จากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มีการซักประวัติรายละเอียดของกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดเบื้องต้นจำนวน 23 คน พบว่ามีความเสี่ยงสูงจำนวน 18 คน โดยอีก 5 คน ถือเป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำ โดยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นจากการที่พนักงาน 1 ใน 5 คน ที่มีความเสี่ยงต่ำได้เข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่ง ส.กทอ. ได้แจ้งให้พนักงานภายในเข้าใจโดยทั่วกันแล้ว  ต่อมามีภารกิจงานสำคัญเร่งด่วนที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในสถานที่ จึงได้อนุมัติให้พนักงานที่อยู่ในกลุ่ม work from home เข้ามาปฏิบัติงานรวมจำนวน 15 คน (ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.64) โดยไม่มีพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงเข้ามาปฏิบัติงานแต่อย่างใด 

                "ทั้งนี้สำนักงาน ได้ให้พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติการดำเนินการทำงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเพื่อเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดพร้อมทั้งรายงานข้อเท็จจริงให้กระทรวงพลังงานทราบแล้ว"นายเพทาย กล่าว

Comment : ส.กทอ.แจงประเด็น จนท.มีความเสี่ยงสูงเข้ามาทำงานในสถานที่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ