พีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลง 40-60 สตางค์ต่อลิตร 

พีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 23 ก.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้

ULG = 36.56, GSH95 = 29.15, E20 = 27.64, GSH91 = 28.88, E85 = 22.54, HSD- B7= 28.69, HSD-B10 = 25.69, HSD-B20 = 25.44,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 33.46 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : พีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลง 40-60 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ