บีไอจีส่งมอบออกซิเจนทางการแพทย์ผ่านกลุ่มเส้นด้าย 

 

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) ผู้ผลิตออกซิเจนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ กล่าวว่า บีไอจีเร่งสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ปรับลดแรงดันผ่าน กลุ่มเส้นด้าย เพื่อนำไปสำรองและใช้งานสำหรับรักษาผู้ป่วย Covid-19 ขั้นวิกฤตที่กำลังรอเตียงเพื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยบีไอจีเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อผู้ป่วย Covid-19 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เพิ่มขึ้นและมีความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนและการเข้าถึงออกซิเจนสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 

"สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในขณะนี้มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 ตกค้างตามบ้านเรือนและชุมชนซึ่งรอเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยหนักหลายรายมีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน บีไอจีเองได้พยายามอย่างยิ่งในการจัดสรรและส่งมอบออกซิเจนทางการแพทย์ให้แก่มูลนิธิและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิกระจกเงา โครงการคลองเตยดีจัง จุดกักตัวชั่วคราว ณ วัดสะพานภายในชุมชนคลองเตย ซึ่งในครั้งนี้ได้เร่งให้การสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ปรับแรงดันแก่กลุ่มเส้นด้ายเพื่อนำไปกระจายต่อสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน"

บีไอจีตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ Covid-19  โดยที่ผ่านมาบีไอจีให้การสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์กับหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้แทนจำหน่ายของบีไอจีรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑลในการเติมออกซิเจนทางการแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ ด้วยถังออกซิเจนที่ได้ตามมาตรฐาน มอก. ออกซิเจนทางการแพทย์ และอายุถังไม่เกิน 5 ปี หรือหากเป็นถังบรรจุที่เกิน 5 ปี ต้องผ่านการทดสอบภาชนะบรรจุ ตามมาตรฐานการทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ (มอก–358-2551) และไม่เกิน 5 ปี

Comment : บีไอจีส่งมอบออกซิเจนทางการแพทย์ผ่านกลุ่มเส้นด้าย