บางจากปันน้ำใจต่อเนื่อง ดูแลชุมชน ช่วยเหลือโรงเรียน - วัด 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ในโครงการ บางจากปันกันอิ่ม ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า และชุมชนกุศลศิลป์ ในพื้นที่เขตบางนา โดยอุดหนุนร้านค้าในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มรายได้จุนเจือครอบครัว และได้ถวายปัจจัยแก่พระครูวิริยานุวัตร ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา เพื่อเป็นค่าอาหารให้กับสามเณร พระสงฆ์ ครู ที่ต้องงดออกบิณฑบาตในระยะเวลานี้ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนฯ และวัดฯ รวมเกือบ 300 ราย รวมทั้งสนับสนุนเครื่องปั่นสมุนไพรที่ใช้ทำยาและห้องอบสมุนไพรรักษาอาการโควิด-19 ให้แก่ สามเณร พระ ครู และเจ้าหน้าที่ของวัดที่ติดเชื้อ และต้องได้รับการดูแลรักษาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังได้ไปสังเกตการณ์การเตรียมการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตพระโขนง ที่วัดบุญรอดธรรมาราม ซึ่งสำนักงานเขตพระโขนงได้น้ำใจจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนมากมายในพื้นที่มาร่วมกันลงมือ ลงแรงและสนับสนุนด้านต่างๆ โดยบางจากฯ ให้การสนับสนุน จอทีวี เพื่อให้แพทย์ใช้สำหรับสังเกตอาการผู้ป่วย น้ำดื่มสำหรับบุคลากรและผู้ป่วย อาหาร กาแฟดริป เครื่องดื่มอินทนิล แอลกอฮอล์เจล บัตรเติมน้ำมัน ฉากกั้นระหว่างเตียง ฯลฯ

 

Comment : บางจากปันน้ำใจต่อเนื่อง ดูแลชุมชน ช่วยเหลือโรงเรียน - วัด
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ