ปตท. สนับสนุนไทยออยล์ซื้อหุ้น PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ในการประชุมครั้งที่5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และการประชุมพิเศษครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ได้มติสนับสนุน บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) ในการเข้าซื้อหุ้นของ PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ซึ่งเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อันเป็นตลาดปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดและมีแนวโน้มการเติบโตสูงในอาเซียน

นอกจากนี้ยังมีมติสนับสนุนแผนการจัดหาเงินทุนสําหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของ TOP โดยการลงทุนครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสให้ TOPในการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ของกลุ่ม ปตท.

Comment : ปตท. สนับสนุนไทยออยล์ซื้อหุ้น PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ