Winnonie ให้บริการตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติในปั๊มบางจาก 

บางจากฯ เพิ่มบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและบริการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโครงการ Winnonie (วิน No หนี้) ที่บริหารงานโดย บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด (BCVI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบางจากฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบ swapping ระบบอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในโครงการให้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเอง รวดเร็วทันใจ ลดระยะเวลาการรอรับบริการจากพนักงานบริการในสถานีบริการน้ำมัน สามารถใช้งานต่อได้ทันที โดยเปิดให้ทดลองใช้บริการที่สาขาสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เป็นแห่งแรก ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564

ปัจจุบัน สถานีบริการน้ำมันบางจากมีจุดให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง ในระบบ Manual ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวม 3 สาขา ได้แก่ สาขาสุขุมวิท 62 สาขาอ่อนนุช 17/1 สาขาอุดมสุข 45 และอยู่ระหว่างการขยายให้บริการเพิ่มอีก 3 สาขาในเขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตปทุมวัน สำหรับตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติมี 1 สาขา ได้แก่ สาขาสุขุมวิท 63 (เอกมัย) และมีแผนจะขยายปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ภายในปีนี้

Winnonie โดยบางจากฯ เป็นผู้ริเริ่มให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบ swapping รายแรกในประเทศไทย ด้วย E-Motorbike and Battery Rental Platform ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยออกแบบแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

โดย Winnonie วางแผนเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการเป็น 250 คน และขยายพื้นที่บริการเพิ่มเป็น 5 เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและไรเดอร์ที่ขับรถรับส่งอาหารเดลิเวอรี่ สนับสนุนให้เกิดการใช้มอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ามากขึ้น และตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 75 ตันต่อปี โดยคำนวณจากการขับขี่ของผู้ใช้รถ 1 คันต่อการขับขี่เฉลี่ย 1 วัน ร่วมลดปัญหามลภาวะ

สำหรับการใช้งานตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ มีขั้นตอนง่ายๆ เพียงยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านการสแกน QR Code ที่ได้รับผ่าน Line OA: @winnonie เพื่อประมวลข้อมูลของผู้ใช้ สแกนแบตเตอรี่ก้อนที่หมดแล้วเพื่อนำส่งคืนลงในตู้พร้อมเสียบชาร์จ แล้วรับแบตเตอรี่ก้อนใหม่ออกไปใช้งาน ซึ่งในระยะแรกจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคหรือพนักงานในสถานีบริการคอยให้คำแนะนำ รวมทั้งสามารถสอบถามผ่านทางโทรศัพท์และ Line OA ได้ด้วย

 

Comment : Winnonie ให้บริการตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติในปั๊มบางจาก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ