สนพ. เผย ราคาก๊าซธรรมชาติและราคา Spot LNG ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สนพ.ได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว ในตลาดจร หรือ Spot LNG ช่วงระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564 พบว่า ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.781 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 15.189 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู จากความสามารถในการผลิต LNG ที่ลดลงของโครงการ PNG LNG ประเทศปาปัวนิวกินี กำลังการผลิต 6.9 ล้านตันต่อปี สร้างความวิตกกังวลต่อตลาด โดยสาเหตุของปัญหาด้านการผลิตในครั้งนี้เกิดจากปัญหาด้านเทคนิคที่แหล่งผลิตก๊าซฯ (Upstream) ทำให้โครงการไม่มี Feed gas มากพอสำหรับการผลิตเต็มกำลังการผลิต ส่งผลให้โครงการแจ้งขอชะลอการส่งมอบเที่ยวเรือ และยกเลิกการส่งมอบบางเที่ยวเรือให้กับผู้ซื้อ LNG ประกอบกับมีความต้องการซื้อ LNG จากตลาด Spot LNG เร่งด่วน จากประเทศญี่ปุ่นและจีน จากความต้องการ LNG เพื่อใช้ในฤดูร้อน ตามความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อทำความเย็น (Cooling Demand)

ทั้งนี้ หน่วยงาน Energy Information Administration (EIA) ของสหรัฐฯ รายงานปริมาณการส่งออก LNG ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นกว่า 42% (YoY) ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการเพิ่มความสามารถในการผลิต LNG ของโครงการต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ สภาพอากาศ รวมไปถึงการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานในหลายประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 9.6 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้ EIA คาดการณ์ปริมาณการส่งออก LNG ในปี 2022 จะอยู่ที่ระดับ 10.15 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ขณะที่สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พบว่า ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนมิถุนายน 2564 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 5.3337 บาท/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 211.3568 บาท/ล้านบีทียู ตามราคา Spot LNG และราคา LNG สัญญาระยะยาวที่ปรับราคาสูงขึ้นโดยสะท้อนราคาน้ำมันช่วงที่ผ่านมา ส่วนราคา ราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนมิถุนายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก เดือนก่อน 1.9579 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 11.9900 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู จากประเทศในแถบเอเชียเหนือจัดหา Spot LNG เพิ่มเติมเพื่อสำรองใช้ในฤดูร้อน รวมทั้งปริมาณอุปทานเที่ยวเรือ LNG ลดลงปัจจุบันราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่) ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ อยู่ที่ 14.55 บาท/กิโลกรัม สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบจ.) อยู่ที่ 18.55 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ ประเทศไทยมีปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV ในเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 3,300 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 141.21 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 401 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 382 สถานี

Comment : สนพ. เผย ราคาก๊าซธรรมชาติและราคา Spot LNG ปรับตัวเพิ่มขึ้น
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ