ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-40 สตางค์ต่อลิตร
พีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 12 ส.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้

ULG = 37.26, GSH95 = 29.85, E20 = 28.34, GSH91 = 29.58, E85 = 22.84, HSD- B7= 29.39, HSD-B10 = 26.39, HSD-B20 = 26.14,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.16 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-40 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ