GPSC ลงนามในศึกษาโรงไฟฟ้าก๊าซฯในเมืองตันลินเมียนมา400เมกะวัตต์

11/06/2015 | 1583 | Tags : News cate_sub_2_1

GPSC ลงนามในศึกษาโรงไฟฟ้าก๊าซฯในเมืองตันลินเมียนมา400เมกะวัตต์


  

         นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี ผู้นำทางการผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภค และแกนนำด้านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. พร้อมด้วยผู้ร่วมพัฒนาโครงการ บริษัท Marubeni Corporation และ EDEN Groupร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการมอบสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและการสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Gas-fired Combined Cycle Power Plant) ที่เมืองตันลิน 

         โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง GPSCMarubeni และ EDEN Group โดยโรงไฟฟ้าจะมีกำลังการผลิต ประมาณ 400 เมกะวัตต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเมียนมาร์ในการเสริมความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในบริเวณเมืองย่างกุ้งที่มีการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภาคประชาชนและอุตสาหกรรม อาทิเช่น ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา และโครงการปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันตันลินที่ กลุ่ม ปตทเข้าร่วมประมูล 

 

"เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทางรัฐบาลเมียนมาร์ในการศึกษาความเป็นได้และพัฒนาโครงการนี้ และยังเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.ของ GPSC ในการเติบโตไปพร้อมกับการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่อกระบวนการผลิตของบริษัท ในกลุ่ม ปตท. และยังมุ่งเน้นการเติบโตในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรที่เปี่ยมประสบการณ์และความสามารถ เพื่อให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์และประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเพื่อดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ในปี 2020" นายนพดลกล่าว

 

โครงการนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ GPSCได้สิทธิในการเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในเมียนมาร์  ณ ปัจจุบัน GPSC ได้เข้าร่วมศึกษาและกำลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ หลายโครงการ มีพลังการผลิตรวมกว่า 3,000 เมกกะวัตต์ โดยมีทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดและพลังงานความร้อมร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงแสวงหาโอกาสในการพัฒนาโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคแห่งใหม่ ๆ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้อาเซียนก้าวหน้าไปด้วยกัน

.......................

 

Comment : GPSC ลงนามในศึกษาโรงไฟฟ้าก๊าซฯในเมืองตันลินเมียนมา400เมกะวัตต์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ