ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 40-60 สตางค์ต่อลิตร 

พีทีที สเตชั่น และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 21 ส.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้

ULG = 36.16, GSH95 = 28.75, E20 = 27.24, GSH91 = 28.48, E85 = 22.14, HSD- B7= 28.29, HSD-B10 = 25.29, HSD-B20 = 25.04,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 33.06 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 40-60 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ