GPSC ส่งมอบกล่อง Home Isolation จำนวน 2,000 ชุดช่วยผู้ป่วยโควิด-19 

 

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบกล่อง Home Isolation ภายในกล่องบรรจุยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ ยาพาราเซตามอล สมุนไพรฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จำนวนทั้งสิ้น 2,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท ให้กับสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงได้ใช้รักษาตัวระหว่างกักตัวอยู่ที่บ้าน

Comment : GPSC ส่งมอบกล่อง Home Isolation จำนวน 2,000 ชุดช่วยผู้ป่วยโควิด-19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ