ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร 

พีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 26 ส.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้

ULG = 36.66, GSH95 = 29.25, E20 = 27.74, GSH91 = 28.98, E85 = 22.44, HSD- B7= 28.79, HSD-B10 = 25.79, HSD-B20 = 25.54,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 33.56 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร