BANPU-EGCO-BLCP มอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต 


นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ร่วมส่งมอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 800,000 บาท โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายอนันต์ นาคนิยม) และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง (นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ) ให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข ด้วยการนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยอง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ระดับสีเหลือง (ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ) ต่อไป

BANPU, EGCO Group, และ BLCP ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรด้านสาธารณสุข อาสาสมัครทุกหน่วยงาน นำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด19 ในเร็ววัน

 

Comment : BANPU-EGCO-BLCP มอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ