มิตรผล-กฟผ. ผลิตและส่งมอบเตียงไม้ สู้โควิด-19 

 

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล เปิดเผยว่า กลุ่มมิตรผล และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันมายาวนาน โดยทั้งสององค์กรมีเป้าหมายเช่นเดียวกันในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย จึงได้ร่วมกันช่วยเหลือสังคมในหลายโอกาส เช่น โครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติเพื่อมอบความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางสายตาให้กับชุมชนรอบ ๆ โรงงาน จนมาในวิกฤตโควิด-19 กลุ่มมิตรผล ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ ได้สนับสนุนเอทานอล 95% จำนวน 35,000 ลิตร ให้กับ กฟผ. ตั้งแต่การระบาดในระลอกแรกเพื่อใช้ผลิตเจลและสเปรย์แอลกอออล์ เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับโควิดระลอก 4 นี้ กลุ่มมิตรผลได้มอบเตียงไม้ จำนวน 500 เตียง ซึ่งผลิตโดยบริษัท พาเนล พลัส จำกัด ผู้ผลิตวัสดุทดแทนไม้ในกลุ่มมิตรผล พร้อมมอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาทให้กับมูลนิธิเขื่อนยันฮี เพื่อใช้จัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนาม เช่น ชุดที่นอนเครื่องใช้ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องผลิตออกซิเจน นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่กลุ่มมิตรผลยินดีที่จะร่วมส่งมอบความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ยังขาดแคลน เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น โดยในวิกฤตระลอกปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลได้ผลิตและส่งมอบเตียงไม้ที่แข็งแรง ทนทาน กันน้ำและความชื้น สามารถทำความสะอาดได้ด้วยแอลกอฮอล์ เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม มาแล้วกว่า 2,000 เตียง

ด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ขอขอบคุณกลุ่มมิตรผล มูลนิธิเขื่อนยันฮี ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับการส่งมอบเตียงไม้ในครั้งนี้ กฟผ. ใช้ศักยภาพทางการขนส่ง ทั้งด้านพาหนะและบุคลากรในการจัดส่งเตียงไม้ไปยังโรงพยาบาลสนามและหน่วยงานต่าง ๆ ครบพื้นที่ 10 จังหวัดแล้ว ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาญจนบุรี ชัยภูมิ มหาสารคาม และนครราชสีมา โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้แทนจากกลุ่มมิตรผล มูลนิธิเขื่อนยันฮี และ กฟผ. ได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลสามเงาและโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก รวมถึงมูลนิธิกลุ่มเส้นด้าย เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

ทั้งนี้ มูลนิธิเขื่อนยันฮี ได้จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2552 โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล สังคมสงเคราะห์ และร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยในช่วงที่ผ่านมา มูลนิธิเขื่อนยันฮี ได้รับการสนับสนุนจากคนไทยทั่วประเทศร่วมสู้ภัยโควิด โดยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ ผ่านแพลตฟอร์มเทใจ เพื่อนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดหาชุดเตียงสนาม จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสนาม หรือ ศูนย์พักคอยที่ขาดแคลนทั่วประเทศ และการมอบลมหายใจปลอดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการจัดทำหมวกป้องกันเชื้อ PAPR พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 200 ชุด และ

ในอนาคตมูลนิธิเขื่อนยันฮีจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือกันและกันในสภาวะที่ยากลำบาก และร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

Comment : มิตรผล-กฟผ. ผลิตและส่งมอบเตียงไม้ สู้โควิด-19