SCI ได้เข้าชิงโรงไฟฟ้าชุมชนเพิ่มเป็น 4 โครงการ รวม14 เมกะวัตต์ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) (SCI) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมทุนของ SCI ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด 3 โครงการ รวมกับที่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค 1 โครงการ ในรอบแรก เป็นทั้งหมด 4 โครงการ ที่สอบผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค ซึ่งได้ยื่นซองประกวดราคาไปแล้ว และรอประกาศผล โดยทั้ง 4 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 14 เมกะวัตต์

"เรามีความทุกด้านในการเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งบริษัทฯ มีจุดเด่นทั้งด้านความพร้อมของฝ่ายบริหารทีมงานที่มีประสบการณ์ และอีกปัจจัยที่สำคัญคือ การมีเครือข่ายเกษตรกร และวัตถุดิบที่นำมาใช้สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนในแต่ละพื้นที่"

ทั้งนี้ กกพ. กำหนดประกาศเปิดซองพิจารณาด้านราคา ในวันที่ 20 กันยายน 2564 และพิจารณาต่อในวันที่ 22 กันยายน 2564 ก่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 นี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCI กล่าวอีกว่า ถือเป็นอีกหนี่งจุดเริ่มต้นในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) ผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ช่วยลดความผันผวนของธุรกิจ

 

Comment : SCI ได้เข้าชิงโรงไฟฟ้าชุมชนเพิ่มเป็น 4 โครงการ รวม14 เมกะวัตต์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ