ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร 


พีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น ปรับขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร มีผล 15 ก.ย.64 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้ ULG = 36.96, GSH95 = 29.55, E20 = 28.04, GSH91 = 29.28, E85 = 22.59, HSD- B7= 29.59, HSD-B10 = 26.59, HSD-B20 = 26.34,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ