GPSC หยุดเดินเครื่องนอกแผนของโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะที่ 5 

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) แจ้งว่า โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะที่ 5 ได้หยุดเดินเครื่องนอกแผน (Unplanned Outage) ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมและตรวจสอบสาเหตุร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร และบริษัทประกันภัย โดยคาดว่าจะสามารถกลับมาเริ่มดำเนินการลิตตามปกติได้ภายในช่วงต้นปี 2565

ทั้งนี้การหยุดเดินเครื่องดังกล่าวไม่กระทบต่อการขายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการการผลิตทดแทนโดยใช้โครงข่ายการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของกลุ่มบริษัท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินการ

Comment : GPSC หยุดเดินเครื่องนอกแผนของโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะที่ 5
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ