ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร 

PTT Station และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร และกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 18 ก.ย.64 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 37.46, GSH95 = 30.05, E20 = 28.54, GSH91 = 29.78, E85 = 22.89, HSD- B7= 29.89, HSD-B10 = 26.89, HSD-B20=26.64,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ