กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยการเจาะหลุมดงมูล-5 ใช้เงินเกือบ 500 ล้านบาท

23/06/2015 | 1845 | Tags : News cate_sub_2_1

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยการเจาะหลุมดงมูล-ใช้เงินเกือบ 500 ล้านบาท

         

          นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานที่ได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและได้เจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียมหลุมดงมูล-ในแปลง L27/43 ในพื้นที่หมู่ บ้านกุงเก่า ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2558 และเจาะถึงระดับความลึกสุดท้าย 3,025 เมตร เมื่อวันที่ มิถุนายน 2558  โดยเริ่มพบก๊าซธรรมชาติที่ระดับความลึก 2,776 เมตร มีอัตราการไหลสูงสุดประมาณ 25 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  และเริ่มมีการทดสอบอัตราการไหล   เพื่อวัดแรงดันก๊าซธรรมชาติ ในการประเมินผลเชิงพาณิชย์โดยการเผา(flare) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558และจะทดสอบครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558  

         อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้สั่งการและกำชับให้บริษัทดำเนินการในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันตามมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งส่วนที่ดำเนินการโดยบริษัทเอง รวมถึงที่ได้ขอความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำรถตรวจวัดฝุ่น และคุณภาพอากาศ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดก๊าซคาร์บอน-มอนนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ  ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน และได้เปิดโอกาสให้หลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบได้มาโดยตลอด

          "ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีความเสี่ยง และต้องใช้เงินลงทุนสูง" ข้อมูลที่ยืนยันในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี คือ ในการขุดเจาะหลุมดงมูล-5 เพียง 1 หลุม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปแล้วรวมทั้งสิ้นประมาณ  15 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 500  ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33 บาท)  ในขณะที่ปัจจุบันอยู่ในเพียงขั้นตอนของการประเมินผลในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ดังนั้น กว่าจะครบในทุกกระบวนการจนถึงขั้นจำหน่ายปิโตรเลียม ต้องประกอบด้วยทั้งการสำรวจ พัฒนา จนถึงการผลิต นอกจากใช้เม็ดเงินลงทุนสูง      ยังต้องใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน  และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง อธิบดีกล่าว

.............
Comment : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยการเจาะหลุมดงมูล-5 ใช้เงินเกือบ 500 ล้านบาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ