ธพ. จ่อเสนอกพช.ลดสำรองแอลพีจี

23/06/2015 | 1543 | Tags : News cate_sub_2_1

ธพ. จ่อเสนอกพช.ลดสำรองแอลพีจี


        ภายหลังจาก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) มีมติให้ลดสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของประเทศลงไปแล้ว  

        ล่าสุดแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2558 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้มีการปรับลดปริมาณสำรองน้ำมันสำเร็จรูปจาก 6หรือเหลือ1 โดยจะมีการนำเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบในวันที่ 23 มิ.ย. 2558 นั้น ทางกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.)เตรียมที่จะเสนอให้ กพช.เห็นชอบการปรับลดปริมาณสำรองก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ลงจากเดิมที่กำหนดให้ผู้ค้ามาตรา7 ต้องสำรองเอาไว้ 1% หรือ 3วันครึ่ง  ให้เหลือการสำรองเอาไว้เพียง 0.5หรือ ประมาณวันครึ่ง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ ที่ไม่ต้องขยายคลังก๊าซแอลพีจีเพิ่มขึ้น 

         กรณีของก๊าซแอลพีจี ในส่วนที่ใช้ในภาคครัวเรือนนั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บสำรองเอาไว้ เพราะร้านค้าต่างมีสำรองก๊าซแอลพีจีที่เป็นก๊าซหุงต้มเอาไว้ตามร้านค้าอยู่แล้ว ในขณะที่ก๊าซแอลพีจีส่วนใหญ่ก็ผลิตได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของปตท.อยู่แล้ว จึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการขาดแคลน  ซึ่งที่ผ่านมาการให้ผู้ค้าตามมาตรา7ต้องสำรองก๊าซแอลพีจีเอาไว้ในคลังนั้น ส่วนใหญ่เป็นการใช้ในภาคขนส่ง

       "การเสนอให้ปรับลดปริมาณสำรองก๊าซแอลพีจี เพราะรัฐมองว่า ไม่มีประเด็นที่จะต้องกังวลเรื่องของการขาดแคลน แต่จะเป็นการช่วยผู้ค้ามาตรา7 รายเล็กที่ไม่มีคลังก๊าซเก็บสำรอง ให้มีต้นทุนการบริหารที่ถูกลง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ค้ากลุ่มดังกล่าว ต้องใช้วิธีเช่าคลังก๊าซแอลพีจีของปตท. ในการเก็บสำรองก๊าซไว้ให้แทน " แหล่งข่าวกล่าว 

      สำหรับการดำเนินการตามมติ กพช.ในการปรับลดปริมาณสำรองน้ำมันสำเร็จรูป จาก6%เหลือ1% นั้น กรมธุรกิจพลังงานจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันก่อนที่จะออกประกาศกรมฯ ออกมาบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าน่าจะให้เอกชนมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมประมาณ 90วัน  คือตั้งแต่เดือนก.ค. ,เดือนส.ค.และเดือนก.ย. 2558  จึงจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนต.ค. 2558 เป็นต้นไป

      ทั้งนี้การปรับลดสำรองน้ำมันสำเร็จรูปลงเหลือเพียง1วัน นั้นถือว่าเพียงพอ และไม่เกิดปัญหาการขาดแคลน เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันมีการสำรองน้ำมันดิบเอาไว้อยู่แล้ว 6%  ซึ่งระยะเวลาในการนำน้ำมันดิบมากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปใช้เวลาเพียง1วัน  ซึ่งหากนับปริมาณสำรองน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปรวมกันได้ 7% จะคิดเป็นระยะเวลาที่สามารถใช้ไปได้โดยไม่ขาดแคลน 25 วัน เทียบเท่าระยะเวลาที่สั่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมาถึงโรงกลั่นน้ำมัน ดังนั้นในสภาวะที่น้ำมันมีล้นตลาด จึงไม่จำเป็นจะต้องตั้งปริมาณสำรองเอาไว้สูงเหมือนที่ผ่านมา 

-----------------

Comment : ธพ. จ่อเสนอกพช.ลดสำรองแอลพีจี