ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันชนิดขึ้น 20-60 สตางค์ต่อลิตร 

พีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร มีผล 30 ก.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้  ULG = 38.56, GSH95 = 31.15, E20 = 29.64, GSH91 = 30.88, E85 = 23.44, HSD- B7= 31.29, HSD-B10 = 28.29, HSD-B20=28.04,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 36.06 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันชนิดขึ้น 20-60 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ