กลุ่ม ปตท.รับ 4 รางวัล ไอซีทียอดเยี่ยมระดับประเทศ

24/06/2015 | 1622 | Tags : Event cate_sub_3_1

กลุ่ม ปตท.รับ 4 รางวัล ไอซีทียอดเยี่ยมระดับประเทศ

 

       นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารกลุ่ม ปตท. รับมอบรางวัล ไอซีทียอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 (THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2015) ในงาน "ไอซีทีทำดีเพื่อสังคมหรือ Thailand ICT Management Forum 2015 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องเชิดชูและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมให้องค์กรมุ่งพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยกลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น โครงการ ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

--------------------------------------------------


Comment : กลุ่ม ปตท.รับ 4 รางวัล ไอซีทียอดเยี่ยมระดับประเทศ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ