ก.พลังงานยืนยันขึ้นภาษีรถแอลพีจีแบบขั้นบันได

24/06/2015 | 1034 | Tags : News cate_sub_2_1

ก.พลังงานยืนยันขึ้นภาษีรถแอลพีจีแบบขั้นบันได

 


            นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานส่งสัญญาณเตือนผู้ใช้รถยนต์พิจารณาให้ดีก่อนติดตั้งก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) เนื่องจากกระทรวงพลังงานยืนยันจะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตอย่างแน่นอน เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างราคาก๊าซแอลพีจีให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล ที่ปัจจุบันถูกเรียกเก็บภาษีอยู่ 4-5 บาทต่อลิตร ขณะที่แอลพีจีเรียกเก็บเพียง 1.20 บาทต่อลิตรเท่านั้น

           อย่างไรก็ตามการขึ้นภาษีแอลพีจีดังกล่าวจะดำเนินการแบบปรับขึ้นตามขั้นบันได เพื่อไม่ให้กระทบผู้ใช้แอลพีจีมากนัก  ส่วนแก๊สโซฮอล์อี85 จะไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามเดิม เพื่อส่งเสริมการใช้ของประชาชน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ขณะที่ก๊าซเอ็นจีวีจะพิจารณาปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต หลังจากที่มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้ว 

        นอกจากนี้ ยืนยันว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศ จะไม่กระทบกับการผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากส่วนใหญ่ไทยยังใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก โดยพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งคือ พื้นที่ชลประทานภาคกลาง ล้านไร่เท่านั้น ซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาดังกล่าว

        ขณะที่ความคืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนก.ค. 2558  หากผ่านความเห็นชอบก็จะสามารถเปิดสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 จำนวน 29 แปลงได้ ซึ่งกฎหมายใหม่ให้ทางเลือกมากขึ้นว่าจะใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตหรือระบบสัมปทาน

...............................


Comment : ก.พลังงานยืนยันขึ้นภาษีรถแอลพีจีแบบขั้นบันได
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ