ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 40-60 สตางค์ต่อลิตร 

 

พีทีที สเตชั่น และบางจาก  ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 19 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้ ULG = 39.16, GSH95 = 31.75, E20 = 30.24, GSH91 = 31.48, E85 = 23.84, HSD- B7= 29.49, HSD-B10 = 29.49, HSD-B20=29.24,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.26 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 40-60 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ