ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 20 สตางค์ต่อลิตร 

พีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.20 บาทต่อลิตร เว้น E85 และดีเซลพรีเมี่ยม B7 คงเดิม มีผล 20 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้  ULG = 38.96, GSH95 = 31.55, E20 = 30.04, GSH91 = 31.28, E85 = 23.84, HSD- B7= 29.29, HSD-B10 = 29.29, HSD-B20=29.04,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.26 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 20 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ