กฟผ.แจงข้อเท็จจริงกรณีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้นเหตุให้เกิดฟ้าผ่า

28/06/2015 | 2210 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ.แจงข้อเท็จจริงกรณีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้นเหตุให้เกิดฟ้าผ่า

              นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับความวิตกกังวลว่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้นเหตุให้เกิดฟ้าผ่าจนมีผู้เสียชีวิตและบาด เจ็บ ในพื้นที่ จ. น่าน นั้นว่า ฟ้าผ่า เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะ ในช่วงฤดูฝน และบางครั้งได้สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินดังที่ตกเป็นข่าว การเกิดฟ้าผ่า คือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆฝนฟ้าคะนองกับพื้นดิน เมื่อมีต้นไม้สูง คน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในพื้นที่โล่งก็จะเป็นสื่อให้ประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านเข้าไปยังจุดนั้น แทนที่จะวิ่งลงพื้นดินโดยตรง 

                สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดัน500 กิโลโวลต์ นั้น กฟผ.ได้นำเข้ามาใช้งานตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบันมีความยาว สายส่งทั่วประเทศทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดรวมระยะทาง 2,016 กิโลเมตรไม่ได้มีปัญหาและเป็นสาเหตุทำให้เกิดฟ้าผ่าแต่อย่างไร ในการเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. ได้ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดแนวสายส่งไฟฟ้า โดยมีการออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยไฟฟ้าในระดับสากล ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัย

               สำหรับความเข้าใจที่ว่า มีการติดตั้งสายล่อฟ้าไว้บนหลังคาบ้าน หลังคาห้องน้ำที่อยู่นอกตัวบ้าน     รวมไปถึงแนวรั้วบ้านของผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่สายส่งพาดนั้นขอเรียนว่าไม่ มีการติดตั้งสายล่อฟ้าแต่อย่างใด ส่วนที่เห็นติดตั้งนั้นเป็นสายดินที่ กฟผ. ติดตั้งตามมาตรฐาน ความปลอดภัย เช่นเดียวกับการต่อสายดินกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  มิใช่สายล่อฟ้าแต่อย่าง ใด

               รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. ชี้แจงต่อไปว่าตลอดระยะเวลา25ปีที่. นำระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลท์ เข้าใช้งาน กฟผ. ได้มีการตรวจวัดและติดตามข้อมูลสถิติการเกิดฟ้าผ่าทั่วประเทศ พบว่าปริมาณการเกิดฟ้าผ่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์อันใดกับการเพิ่มของจำนวนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแต่อย่าง ใด และเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ กฟผ. จึงได้มีโครงการเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาดแรงดัน 500 กิโลโวลต์ เพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาลิกไนต์ สปป.ลาว เข้าสู่ประเทศไทย โดยผ่าน 3 อำเภอของจังหวัดน่าน คือ อำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา และอำเภอเมือง  มีระยะทาง 101 กิโลเมตร   ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน ซึ่งทำให้จังหวัดน่านและประเทศไทยมีความมั่นคงทาง ด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน ยังมีสายส่งไฟฟ้าแรง สูงขนาดแรงดันเดียวกัน ส่งไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง    แม่เมาะอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีระยะทาง 147 กิโลเมตร โดยนำเข้าระบบจ่ายไฟครั้งแรกเมื่อ            วันที่ 24 มกราคม 2558 และมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ลิกไนต์ เข้าสู่ระบบในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558  

"ขอให้ประชาชน มั่นใจว่า สายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ได้ดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย ตามหลักวิชาการ และมิได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าเพิ่มขึ้นแต่อย่าง ใด  กฟผ.ขอขอบคุณประชาชนและสื่อมวลชน ที่ให้โอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. อย่างไรก็ตามในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวัง ไม่ควร อยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่อยู่ใต้ต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ ไม่อยู่ในสระน้ำ ไม่ ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกฟ้าผ่ารองผู้ว่าการ ระบบส่ง กฟผ. กล่าวย้ำในตอนท้าย

------------------------------

Comment : กฟผ.แจงข้อเท็จจริงกรณีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้นเหตุให้เกิดฟ้าผ่า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ