กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหนุนเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา ต่ออายุปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหนุนกระทรวงการต่างประเทศเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา

นายคุรุจิต นาครทรรพ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยถึงการร่วมเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการร่วมกับคณะของพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่1กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ว่าการเดินทางไปหารือร่วมกับคณะผู้แทนรัฐบาลของกัมพูชา ไม่ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานเป็นพิเศษ เพราะทางพลเอกธนะศักดิ์ ได้เชิญผู้แทนทั้งจากกระทรวงคมนาคม,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในโครงการต่างๆ ทั้งในเรื่องของการคมนาคม การค้า การเกษตร และด้านพลังงาน ให้เกิดขึ้น  ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางกัมพูชาอย่างเต็มที่   โดยในส่วนของกระทรวงพลังงาน จะมีเรื่องของความร่วมมือทางด้านไฟฟ้า และการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ  และคาดหวังว่าหลังจากการเดินทางเยือนกัมพูชาในครั้งนี้ ทางกระทรวงการต่างประเทศ จะได้มีการแต่งตั้งคณะบุคคลเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการ ที่มีอยู่เดิม เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเจรจาเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะมีผู้แทนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมอยู่ด้วย

นายคุรุจิต กล่าวว่า การเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ทั้งไทยและกัมพูชา หากสามารถที่จะมีข้อยุติได้โดยเร็ว เนื่องจากกระบวนการในการเข้าไปสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมอาจจะต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า10ปี จึงจะสามารถนำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ได้ ทั้งนี้ ในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลดังกล่าว ถึงแม้จะยังไม่ได้มีการเปิดให้เข้าไปสำรวจ แต่ก็เชื่อว่าเป็นพื้นที่มีศักยภาพที่จะพบปิโตรเลียมจำนวนมาก เพราะอยู่ใกล้กับพื้นที่สัมปทานทีกำลังมีการผลิตปิโตรเลียมของไทย

?กรอบในการเจรจาเรื่องนี้ มีคณะกรรมการชุดเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่รัฐบาลจะต้องตั้งตัวบุคคลเข้าไปใหม่ โดยการเริ่มต้นกระบวนการเจรจาจะเป็นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ ในขณะที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งร่วมอยู่ในคณะกรรมการอยู่แล้ว จะคอยช่วยในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปิโตรเลียม  ทั้งนี้การเดินทางไปเยือนรัฐบาลกัมพูชาครั้งนี้ ก็ถือเสมือนเป็นการเปิดศักราชใหม่ ที่จะเริ่มต้นเข้าสู่การเจรจาในเรื่องปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ที่มีความล่าช้ามานาน ? นายคุรุจิต กล่าว

Comment : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหนุนเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา ต่ออายุปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ