จีพีเอสซีจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ ไต้หวัน จำกัด 

 

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยผ่านบริษัทโกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC)ในไต้หวัน ได้แก่ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ไต้หวัน จำกัด (GRSC TW) เมื่อวันที่21 ตุลาคม 2564โดย GRSC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100และมีทุนชำระเริ่มแรก500,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไต้หวัน

Comment : จีพีเอสซีจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ ไต้หวัน จำกัด
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ